zaterdag 23 februari 2019

Afgezaagd verslag

Het einde van het seizoen nadert.
We konden het vandaag weer goed merken. Overal baltsende kieviten, een zon die, weerkaatsend in de Kaag extra warmte afgaf en zo onze bleek geworden winterse gezichten weer wat kleur gaf.
Een nadeel van dit soort werkdagen is : wat moet ik nu weer schrijven . Wederom een zonnige dag, wederom wilgenstek gepoot en weer bomen afgezaagd. Het kan bijna niet anders dat het ook een afgezaagd verslag wordt. Ik bedoel bijna.

We waren vandaag met 8 man. Toen we de pont opliepen schuifelden we over de houtsnippers. Hee, Jan is al begonnen om de takkenhopen te versnipperen. Het was inderdaad al aardig opgeruimd.
Wat nu opviel was dat er toch veel kleine takken tussen de stobben lagen en met het verzoek van Jan om dit ook op te ruimen en op hopen te leggen. Dit werd dan ook door een aantal gedaan, al was zagen eigenlijk veel leuker.
Aan het einde van deze zonnige dag konden we zeggen dat de Wilgenkade op een grote Iep na klaar is.
We hebben op dit eiland nog 2 werkdagen voor de boeg. 2 en 9 maart. Tijdens deze 2 werkdagen PROBEREN  we een pestbosje midden op het eiland kort te zagen. Hans en ik gaan komende week eerst de grote Iep naar beneden halen waarbij de rest dus in het bosje aan de slag gaat. Tot slot wil ik  het volgende even kwijt: doordat ik de afgelopen 2 zaterdagen veel aan het planten ben geweest, was ik er tijdens het zagen niet bij. Maar het viel me op dat sommigen te weinig aandacht besteden  aan de kwaliteit van het zagen. Veel stobben waren niet glad afgezaagd of waren te hoog afgezaagd.
EEN BOOM / TAK ZAGEN BESTAAT UIT 3 HANDELINGEN. Zaag de boom of tak eerst hoog af en zaag daarna de resterende stam zo laag mogelijk af. Zo is bij de 2e handeling de spanning van de stam, verkleint het de kans van inscheuren en heb je dus altijd een gladde stobbe. Wanneer alles gezaagd is haal je evt. braam of andere kruidactige gewassen er omheen weg.
Ik hoop dat jullie hier iets aan hebben.        
2 maart vertrekt de boot om 9.45 u vanaf het einde van de Zijldijk.
Ik wens jullie een prettige werkweek.

Hakkelijke groet,
Johan


zaterdag 16 februari 2019

Sunny days


SUNNY DAYS ARE HERE AGAIN

Met bovenstaande tekst beëindigde ik mijn vorige verslag. Nou en of zijn de zonnige dagen weer terug. WAT EEN DAG! Zonovergoten, bijna windstil met hooguit wat sluierbewolking. Dat iedereen er vandaag zo over dacht bleek wel rond 10 uur. We waren maar liefst met 12 deelnemers. 12 deelnemers die zich zonder jas uit de naad hebben staan werken, sommige zelfs uit de broek. Mark, alles goed ? Er was met deze temperatuur niet veel voor nodig om de zweeddruppels op het voorhoofd te krijgen.
Wie ook de nodige druppels bij zich hadden, waren de wilgen. De sapstroom begint altijd vrij vroeg in het voorjaar, ik herhaal vrij vroeg in het voorjaar op gang te komen. Maar het is nu nog maar half februari! Zodra de temperaturen omhoog gaan komt de sapstroom ook op gang. Bij Esdoorns is dit soms al in januari het geval. Daarom is het dus altijd belangrijk om een stobbe altijd nog een keer netjes af te zagen.  Het nadeel hiervan is dat met al dat vocht in het hout  het zagen ook een stuk zwaarder gaat. Alsof de boom zegt: Mannen, het is deze winter genoeg geweest. Hang de zagen maar aan de Wilgen. 

Ik ben vandaag heel ongezellig geweest door me totaal af te zonderen. Allereerst heb ik een hoop takkenhopen na de harde wind van vorige week  opnieuw geordend. Het grootste deel van de dag heb ik besteed  aan het poten van wilgenstek. Simpel gezegd het in de grond steken van wilgentakken. Normaal gesproken slaan deze takken niet aan, maar wanneer je de onderstam van de takken verwond ( verwijderen van de bast ) en alle zijtakken van de tak af snoeit heb je grote kans dat de tak aanslaat. Door het verwijderen van de bast  stimuleer je de tak om wortels te gaan maken. Wanneer de zijtakken verwijderd zijn kan de sapstroom alleen nog maar omhoog om daar nieuw blad te vormen. 
Zoals jullie inmiddels weten is onze laatste werkdag op 16 maart in het Ommedijkse Bos ( Bijenwerkdag ). Er heeft zich al een groep van 20 deelnemers aangemeld. Jullie begrijpen dat die ook begeleiding nodig heeft. Willen jullie er eens over nadenken wie er op deze dag wil begeleiden of dat je liever gewoon wilt planten ?
Komende dinsdag is er een extra werkochtend in het Ommedijkse Bos. Er kan van alles gedaan worden. Zo worden er extra spades en handschoenen geleverd. Er kunnen in het bos Meidoornzaailingen uitgestoken worden voor op de boerderij. Geprobeerd wordt om de omrastering rond de bijenkast van vorig jaar weg te halen. EN, de beplanting wordt geleverd. En dit verdient enige uitleg. Er wordt weer op 2 plaatsen opgekuild. Zowel rechts als links van de sloot. De volgende soorten komen links :
Alnus glutiosa
Ulmus hollandica “ Pioneer “
Acer platanoides 

Rechts van de sloot komen de soorten :
Acer campestre
Sorbus aucuparia
Corylus avelana
Prunus padus 

Voordat jullie de soorten in gaan kuilen kunnen de soorten het beste door elkaar gemixed worden.
Hierdoor voorkom je dat op de 16e er soort voor soort wordt geplant. Door te mixen komt het gevarieerd in het bos te staan. Tot zover deze uitleg.
Ik wens jullie dinsdag veel succes en hoop jullie allemaal  komende zaterdag om 9.45 u. met een stralende zon aan het einde van de Zijldijk weer te zien.

Groet,
Johan.


                                       

LINK AFBEELDINGEN