zaterdag 23 mei 2020

Ransuil 2

Bijgaand een opname van afgelopen vrijdag 22 mei.

Ze zit nu 19 dagen op het nest en zat ietsiepietsie hoger. Wellicht zijn volgende week de ogen zichtbaar.

maandag 18 mei 2020

Ransuil
Beste allemaal,

De komende weken/maand worden er iedere week foto’s gemaakt van de Ransuilen. Eerst diep in de nestmand verscholen en in de loop van de weken steeds meer zichtbaar omdat dan de kuikens er onder zitten en de oudervogel in feite omhoog drukken. Kijk dus regelmatig op ons blog voor de laatste foto’s. groepwan.blogspot.com. De eerste verschijnt in de loop van de week.

Hoogstwaarschijnlijk KAN er vanaf 4 juli weer wat werk verricht worden. De kreek in het bos staat al grotendeels droog en kan vanaf juli met spade uitgestoken worden.
MAAR :
Dit is een klus die we spreiden over alle zomermaanden, t/m september. Er mag met max. 6 personen en min. 2 personen gewerkt worden, op voldoende afstand van elkaar. I.v.m. besmetting worden eigen handschoenen gebruikt. Onderling wordt via de mail afgesproken wie er op welke zaterdag wil komen  werken. Dit is dus een geheel vrijblijvende activiteit. De spades komen weer in de stal te staan en wie zin heeft kan komen werken.
                                                                                                                                                      
Groet,
Johan.

dinsdag 5 mei 2020

Wow en Yes

Opname van het middenbos, genomen vanaf de ladder vanuit het ,,oude,, bos.
Beste hakkers,     

Afgelopen dinsdag 5 mei zijn Piet en ik nestkasten wezen controleren. Vergezeld door de kinderen van Annemarie en Johan togen we incl. ladder het bos in. Het was een oase van rust in het nu steeds groener wordende bos.
Als eerste waren de 2 Torenvalkkasten aan de beurt. Ik had er van te voren een slecht gevoel over omdat de kasten allebei “ Nijlgansproof “ zijn gemaakt. D.w.z. 2 verticale latjes voor de vliegopening.* Hierdoor kunnen de ganzen er niet meer in, maar de torenvalken wel. Hoopte ik. Bij nader inzien was 1 latje genoeg geweest omdat ze nu toch wel weinig ruimte hadden om in en uit te vliegen. Mijn gevoel klopte inderdaad. De torenvalken waren, gezien ontlasting, wel rond de kast aanwezig maar in de kast lagen geen eieren. En weer kon ik mezelf wel voor de kop slaan. Bij de nieuwe bosuilenkast dacht ik: hadden we de oude kast maar laten hangen en nu dacht ik weer, hadden we de oude kast maar laten hangen. MÁÁR, van de fouten leren we en weten nu wel wat wel en niet kan.
Na de koffiepauze zijn we de ransuilenmanden gaan controleren. Ransuilen zijn de uilen met de oorpluimen en broeden in oude kraaien/eksternesten. Wanneer deze niet aanwezig zijn voldoen nestmanden ook. Bij de eerste meidoorn ( waar ze in hangen ) kroop ik voorzichtig omhoog, keek in de mand en zag 1 wit ei liggen. WOW! Een begin van een Ransuilennest of was het gewoon een ei van een houtduif? De komende weken zal meer uitsluitsel geven dacht ik.

Tijdens het controleren van alle nestgelegenheden ontdekten we een wildcamera aan een boom en een inklapbare lichtgewicht hoogzit.Van wie is dit? Van de jager? Al snel kwam het antwoord. De oudere jager ( met de konijnen ) heeft het geweer overgedragen aan een jonger persoon. Nu ben
Zwartkopvuurkever
ik geen voorstander van de jacht maar vindt wel dat het in sommige gevallen mogelijk moet zijn. Om geen verdere discussie op gang te brengen ga ik er niet verder op in.
Maar goed, een hoogzit. Daar kan een natuurliefhebber als ik ook wel gebruik van maken. Vanochtend ben ik dan ook in de alle vroegte naar het bos gegaan, en zo zat ik rond 5.15 uur prinsheerlijk op een paar meter hoogte in een schemerig bos. Uitzicht op het bos met daarachter een polder die ingepakt was door een dikke laag grondmist, vogels ontwaakten, koekoek zat in het bos te roepen enz. Terwijl ik op hoogte van mijn thermoskan met koffie genoot begonnen de torenvalken opeens rond de nestkast te baltsen. Het zal toch niet waar zijn. Komt er toch nog een nest? Wordt vervolgd.
Op de terugweg naar het erf nog even langs het mogelijke ransuilennest. YES! Boven de nestmand stak een kop met grote ogen en daarboven 2 oorpluimen. Een broedende ransuil. We hebben in dit kleine bosje buiten veel zangvogels ook veel roofvogels. Torenvalken, bosuilen, kerkuilen en ransuilen.
Dit is niet toevallig, maar door jaren lang beheer door de WAN.
                                                                                                                                                                                                                        
Groet,

Johan.
Twee jaar terug aangeplante bloeiende lijsterbes.
*
Wat  nog vermeld kan worden dat we van de valkenkast op de oostkant een verticaal ( nijlgansproof) latje hebben verwijderd, in de hoop de valken alsnog een onderkomen te verschaffen.
Piet.