zaterdag 14 april 2018

Boombeschermers 1

Op de dag dat we het bijenhotel ingericht hebben en wat attributen hiervoor uit het bos hebben gehaald, was het al te zien: hier en daar is de bescherming van de op Bijendag 10 maart aangeplante boompjes niet optimaal. Zo zaten deze hier en daar gedeeltelijk los en stonden er ook een aantal scheef door te weinig steun. Daarom is deze zaterdagmorgen een groepje van vier in ( jute)touw geweest om de aanplant waar nodig extra te onder-steunen, hier en daar kleinere bescher-ming aan te brengen, soms twee in plaats van één stok erbij te zetten, maar ook wat gewas te verwijderen rond de stammetjes. Wat is het begin lente toch mooi om te zien hoe alles de grond uit springt. Zo hebben we toch een behoorlijk aantal van de vorig jaar geplaatste boompjes terug gevonden op grond van het herkennen van de vorm en kleur van knoppen en blaadjes die duidelijk afwijken van de - in ons bos -  gangbare essen en elzen kenmerken. Om de rust in het bos niet teveel te verstoren hebben we stil, maar wel in vrij snel tempo het perceel met aanplant ,,afgewerkt,, waarbij we tevens nog een aantal van de vorig jaar geplante boompjes van bescherming hebben voorzien.
De volgende controledag over 3-4 weken, zaterdag 12 mei 10 uur. Tot dan.  Piet.