vrijdag 26 april 2019

Inventarisatieronde 1

 
Rose metselbij
 Beste allemaal,

Na ruim een maand rust te hebben gehad was er zaterdag 20 april weer een werkdag in het Ommedijkse Bos. We hebben de nieuwe beplanting gecontroleerd, stokjes op de Hans methode door de boombeschermers heen gestoken en boombeschermers waar nodig hersteld. Tevens zijn hier en daar de boompjes vrij gemaakt van ongewenste kruidenopslag.

De K.N.N.V. ( Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging ) inventariseert in 2019 op een aantal data het Ommedijkse Bos. Dit is op de data dat wij ook de beplanting controleren. Hiermee is ook op 20 april gestart.Op ons blog staan wat foto’s en info omtrent inventarisatie en werkdag.
Ook vermeldenswaardig: de bijenkast is aardig in trek!
De eerstvolgende inventarisatie/controledag is 1 juni 2019. Het spreekt voor zich dat er ook bij warm weer ivm. teken en bramen lang en stevig schoeisel wordt gedragen.

Hakkelijke groet,
Johan en Piet.Gerco met kleinkind en de vroege bloeier Prunus Padus (aanplant vorig jaar)
Roodkopvuurkever ?
Zadelzwam
Dagkoekoeksbloem
Elfenbankje (buisjeszwam)

woensdag 3 april 2019

Nestkastronde 2


De afgelopen weken hebben we de groei van de uilskuikens nauwlettend in de gaten gehouden.
Zo zijn er maar liefst 450 foto’s gemaakt, waarvan er maar een aantal scherp genoeg waren voor het publiceren. Heel bijzonder was wel de constante bedreigingen van de Nijlganzen rond en op de nestkast. Alsof de ganzen het wisten dat de uilen op uitvliegen stonden begonnen ze met hun bedreigingen. Enkele keren durfden ze zelfs de kast in terwijl de uilskuikens er nog in zaten.
Dit pikte pa bosuil niet en greep de gans tijdens zijn vlucht bij de poten. Deze foto is echt uniek !!
Intussen zijn alle 3 de uilskuikens gezond en wel uitgevlogen of beter gezegd uitgeklauterd. Ze verlaten namelijk het nest voordat ze kunnen vliegen. Vanuit de nestkast klauteren ze langs de stam omhoog naar een brede tak en hiervandaan springen en klauteren ze van tak naar tak door het bos