zaterdag 6 juli 2019

Inventarisatie III

Vandaag 6 juli de derde inventarisatiedag van leden van diverse werkgroepen van het KNNV.  Tevens een dag die gebruikt wordt door een paar leden van de WAN om de nieuwe aanplant te controleren. Twee van de drie man zijn gewapend met een rodax de overwoekerde boompjes gaan ,,bevrijden,, en de derde is met beschermers en stokjes aan de slag gegaan. Over het algemeen staat de aanplant -ondanks de droogte- er goed bij. Wel is te zien dat met name elzen en esdoorns het iets beter doen dan de overige vier aangeplante soorten. Van de wilgenstekken die we links en rechts van de kreek tegen de rand van het oude bos in de grond hebben gezet, geven er niet veel teken van leven. De oorzaak hiervan is tweeledig: droogte en vraat.
Ook het leven in de kreek heeft het moeilijk: er is alleen in het iets meer uitgediepte gedeelte nog wat water te vinden. Wel zie je hoe langer hoe meer de gele lis en de rietsigaren opduiken, zowel in de kreek als in de oeverranden. Deze zullen we de komende jaren wat in toom moeten houden.
Spectaculaire vondsten zijn door de leden van de KNNV inventarisatiegroep niet gedaan, echter wel diverse soorten die niet eerder in het Ommedijkse Bos zijn aangetroffen. Hierover later in het jaar meer. Kees bedankt  voor de heerlijke pruimen en Peter voor de koekjes bij de koffie. 

De laatste controledag is op 31 augustus.
Groet,
Piet.


Speerdistel en veldzuring.

Nog een foto van de torenvalk. ( abusievelijk niet geplaatst in de blog van 30 juni)