zondag 14 juni 2020

Ransuil 3


Hallo,

De uilskuikens zijn nu naar schatting 11 dagen oud en zitten nog verscholen onder moeders.
Om ze allemaal de ruimte te geven zit ze wat hoger waardoor de ogen soms ook zichtbaar zijn.

Afgelopen weken ben ik op 2 mooie lenteavonden naar het ........ Bos geweest om daar te genieten van de avondstemming. Tijdens de schemering vielen me 2 dingen op. De Ransuil ging roepen waarna het mannetje actief werd en onmiddellijk met een kleine prooi uit de struiken naar het nest vloog.
Rond  begin juni werpen de reeën kalfjes. Je zou toch maar een reekalf in het hoge gras tegenkomen. Wie wilt dit nou niet. Terwijl ik in de late schemering naar roepende ma en vliegende pa ransuil zat te luisteren en kijken, hoorde ik plotseling zachte hoge blafachtige geluidjes gevolgd door een nog hoger piepend geluid.
Thuis opgezocht en het bleek inderdaad van een reegeit te zijn die aan het verscholen reekalf duidelijk maakt dat het tijd was om melk te krijgen. Ik ben uiteraard niet op zoek gegaan naar het reekalf omdat het idee dat er “ in ons bos “ een kalf geboren is al genoeg voldoening geeft.

Groet,
Johan.


Noten aan de vorig jaar geplante hazelaar.

Noten aan de vorig jaar geplante hazelaar.
Vindingrijkheid van een ree.
Zwaluwjong wegen.

zaterdag 23 mei 2020

Ransuil 2

Bijgaand een opname van afgelopen vrijdag 22 mei.

Ze zit nu 19 dagen op het nest en zat ietsiepietsie hoger. Wellicht zijn volgende week de ogen zichtbaar.

maandag 18 mei 2020

Ransuil
Beste allemaal,

De komende weken/maand worden er iedere week foto’s gemaakt van de Ransuilen. Eerst diep in de nestmand verscholen en in de loop van de weken steeds meer zichtbaar omdat dan de kuikens er onder zitten en de oudervogel in feite omhoog drukken. Kijk dus regelmatig op ons blog voor de laatste foto’s. groepwan.blogspot.com. De eerste verschijnt in de loop van de week.

Hoogstwaarschijnlijk KAN er vanaf 4 juli weer wat werk verricht worden. De kreek in het bos staat al grotendeels droog en kan vanaf juli met spade uitgestoken worden.
MAAR :
Dit is een klus die we spreiden over alle zomermaanden, t/m september. Er mag met max. 6 personen en min. 2 personen gewerkt worden, op voldoende afstand van elkaar. I.v.m. besmetting worden eigen handschoenen gebruikt. Onderling wordt via de mail afgesproken wie er op welke zaterdag wil komen  werken. Dit is dus een geheel vrijblijvende activiteit. De spades komen weer in de stal te staan en wie zin heeft kan komen werken.
                                                                                                                                                      
Groet,
Johan.

dinsdag 5 mei 2020

Wow en Yes

Opname van het middenbos, genomen vanaf de ladder vanuit het ,,oude,, bos.
Beste hakkers,     

Afgelopen dinsdag 5 mei zijn Piet en ik nestkasten wezen controleren. Vergezeld door de kinderen van Annemarie en Johan togen we incl. ladder het bos in. Het was een oase van rust in het nu steeds groener wordende bos.
Als eerste waren de 2 Torenvalkkasten aan de beurt. Ik had er van te voren een slecht gevoel over omdat de kasten allebei “ Nijlgansproof “ zijn gemaakt. D.w.z. 2 verticale latjes voor de vliegopening.* Hierdoor kunnen de ganzen er niet meer in, maar de torenvalken wel. Hoopte ik. Bij nader inzien was 1 latje genoeg geweest omdat ze nu toch wel weinig ruimte hadden om in en uit te vliegen. Mijn gevoel klopte inderdaad. De torenvalken waren, gezien ontlasting, wel rond de kast aanwezig maar in de kast lagen geen eieren. En weer kon ik mezelf wel voor de kop slaan. Bij de nieuwe bosuilenkast dacht ik: hadden we de oude kast maar laten hangen en nu dacht ik weer, hadden we de oude kast maar laten hangen. MÁÁR, van de fouten leren we en weten nu wel wat wel en niet kan.
Na de koffiepauze zijn we de ransuilenmanden gaan controleren. Ransuilen zijn de uilen met de oorpluimen en broeden in oude kraaien/eksternesten. Wanneer deze niet aanwezig zijn voldoen nestmanden ook. Bij de eerste meidoorn ( waar ze in hangen ) kroop ik voorzichtig omhoog, keek in de mand en zag 1 wit ei liggen. WOW! Een begin van een Ransuilennest of was het gewoon een ei van een houtduif? De komende weken zal meer uitsluitsel geven dacht ik.

Tijdens het controleren van alle nestgelegenheden ontdekten we een wildcamera aan een boom en een inklapbare lichtgewicht hoogzit.Van wie is dit? Van de jager? Al snel kwam het antwoord. De oudere jager ( met de konijnen ) heeft het geweer overgedragen aan een jonger persoon. Nu ben
Zwartkopvuurkever
ik geen voorstander van de jacht maar vindt wel dat het in sommige gevallen mogelijk moet zijn. Om geen verdere discussie op gang te brengen ga ik er niet verder op in.
Maar goed, een hoogzit. Daar kan een natuurliefhebber als ik ook wel gebruik van maken. Vanochtend ben ik dan ook in de alle vroegte naar het bos gegaan, en zo zat ik rond 5.15 uur prinsheerlijk op een paar meter hoogte in een schemerig bos. Uitzicht op het bos met daarachter een polder die ingepakt was door een dikke laag grondmist, vogels ontwaakten, koekoek zat in het bos te roepen enz. Terwijl ik op hoogte van mijn thermoskan met koffie genoot begonnen de torenvalken opeens rond de nestkast te baltsen. Het zal toch niet waar zijn. Komt er toch nog een nest? Wordt vervolgd.
Op de terugweg naar het erf nog even langs het mogelijke ransuilennest. YES! Boven de nestmand stak een kop met grote ogen en daarboven 2 oorpluimen. Een broedende ransuil. We hebben in dit kleine bosje buiten veel zangvogels ook veel roofvogels. Torenvalken, bosuilen, kerkuilen en ransuilen.
Dit is niet toevallig, maar door jaren lang beheer door de WAN.
                                                                                                                                                                                                                        
Groet,

Johan.
Twee jaar terug aangeplante bloeiende lijsterbes.
*
Wat  nog vermeld kan worden dat we van de valkenkast op de oostkant een verticaal ( nijlgansproof) latje hebben verwijderd, in de hoop de valken alsnog een onderkomen te verschaffen.
Piet. 

woensdag 22 april 2020

Wildcam 3

De wildcamera heeft de afgelopen maand in het plasdras van de Zwanburgerpolder gehangen. Dit leverde ruim 1000 foto's op. Na een grote schoonmaak zijn dit de aller aller mooiste die overbleven.

Geniet er maar van.

Groet,
Johan
.
 
 


vrijdag 10 april 2020

Drone

Beste allemaal,

In navolging van Piet heb ik weer een vraag voor jullie.
Welke bijzondere vogelwaarneming hebben Piet en ik afgelopen jaar in het Ommedijkse Bos gedaan. zie:   https://groepwan.blogspot.com 

Wat jammer dat er niet uitbundig van het mooie lenteweer genoten kan worden. Het wordt nu met de dag groener en mooier in bos en polder.
De veranderingen op de voormalige boerderij van Sjaak en Pip gaan ook gestaag door. Zo staan er al borden aan de weg: WELKOM OP ONZE BOERDERIJ. 

Eén van de containers is omgebouwd tot boerderijwinkel. Er zijn diverse producten van de boerderij te koop, zoals diverse vleesproducten van eigen koeien, eieren, melk en natuurlijk ijs. Voor het winkeltje staan nieuwe picknickbanken vanwaar men kan genieten van het boerenleven en het uitzicht op de takkenwal. Deze is bijna helemaal klaar. Pip, Gerard en Mieke hebben zich 1 dag hiervoor uit de naad gewerkt. Achter deze wal lopen de lammetjes. In de wal is een deur gemaakt waardoor het publiek gewoon tussen de lammetjes door kunnen lopen. Al met al zijn het al hele veranderingen en er is al heel wat bezoek van vooral fietsers. 
Komende week gaan we met een klein groepje in de Zwanburgerpolder experimenteren met het opsporen van weidevogelnesten. Niet door het land af te zoeken met kijker en dan het nest zoeken, maar d.m.v. een Drone! We gaan kijken hoe effectief het opsporen en beschermen van weidevogels is d.m.v. een drone. 
Ik wens iedereen ondanks alle beperkingen fijne  paasdagen en tot horens of tot ziens. Don’t know where, don’t know when.

https://www.youtube.com/watch?v=HsM_VmN6ytk&feature=share&fbclid=IwAR3Ij2ugSmYdI5HtgWOmNln_zABmXuRvk4kGVkT1V5woxcbgkL593b0YxA8

Groet,
Johan.