zaterdag 24 maart 2018

Hommel es


Als gevolg van de essentak sterfte (aantasting van de essen door een agressieve schimmel, waarvan de bomen vrijwel niet herstellen), is onze Werkgroep Agrarisch Natuurbeheer vorig jaar begonnen met het verplanten van een grote hoeveelheid elzen zaailingen en schietwilgen EN het aanplanten van een zestal andere boomsoorten, waaronder hazelaar, veldesdoorn, lijsterbes, en inheemse vogelkers.
Boomsoorten die door de verschillende bloeitijden en de vruchten/bessen voor vogels en bijen een betere habitat kunnen betekenen dan een bos met alleen elzen en essen. Deze aanpak heeft geleid tot het idee om zelf een bijenhotel te gaan vervaardigen en in te richten. Op internet is veel informatie te vinden hierover, met dank aan:
http://www.bestuivers.nl/ 

Vandaag, zaterdag 24 maart is de kast ,,gevuld,,! Hiervoor hebben we gebruikt een rietmat (tuinafscheiding) die we met de snoeischaar in stukken van 18 cm hebben geknipt, stammetjes van de vlier, braam, essenstammen waarin we gaatjes 3-8 mm hebben geboord, bamboestengels met openingen van 2-9 mm, een pot met klei en wat vermolmde stukken hout.
Doordat we zo geconcentreerd en met plezier aan iets nieuws bezig waren, hebben we de koffiepauze overgeslagen wat Hans de opmerking ontlokte: ,,Dit kan niet volgens de vrijwilligers vakbond"
Het resultaat van onze inspanning en ontspanning is te zien in de fotoreportage die Lydia gemaakt heeft.
Met dank aan Nederland Zoemt voor de bijen werkdag voucher. Zonder deze bijdrage was het realiseren van ons bijenhotel niet mogelijk geweest.

De planning is om 14 april een korte ronde door het bos te maken om de jonge aanplant te controleren.Ook moet komende week de valkenkast in de noordwest punt van het bos gereparerd worden, graag 2 vrijwilligers hiervoor, even opgeven bij mij.

Groet,
Piet

zaterdag 10 maart 2018

Werkbijendag 2018

Klik op de link voor mer foto's.
Klik op de afbeelding voor meer foto's


Beste planters/zagers/bijenvrienden,
De laatste werkdag zit er op. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde werkdag, die in het kader van NL-Doet in het teken stond van de Bijen met bijna voorjaarsachtige temperaturen.
We waren met 23 deelnemers, waaronder  7 man/vrouw van onze eigen groep.
Het was een zeer gemeleerd gezelschap dat elkaar enthousiasmeerde om nog meer boompjes te planten. Met z’n allen hebben we in een paar uur tijd maar liefst 334 boompjes geplant.
De beplanting bestond uit :  Hollandse Iep ( Ulmus hollandica “ Pioneer “, Zwarte Els ( Alnus glutinosa ) , Noorse Esdoorn ( Acer platanoides ), Lijsterbes ( Sorbus aucuparia ), Hazelaar ( Corylus avellana ) , Veldesdoorn ( Acer campestre ) en Inheemse Vogelkers ( Prunus padus ).
De eerste 3 zijn eigenlijk niet echte Bijensoorten maar wel snelle Hakhoutsoorten. Deze zijn aan de westkant van het bos geplant. De rest van de soorten zijn aan de oost en zuidkant van het bos geplant.
Deze bloeien mooi, trekken veel bijen en de bessen in het najaar trekken veel vogels aan. Ze groeien iets minder hard als de eerste 3 soorten, maar omdat ze aan de zonkant staan zal het verschil minimaal zijn. Deze moeten er samen met de verplante Elzenzaailingen  en het geplante Wilgenstek de komende jaren voor zorgen dat het Ommedijkse Bos weer een gevarieerd, vogelrijk en bijvriendelijk Ommedijkse Bos wordt. Een bos wat ondanks de nieuwe beplanting nog steeds een Hakhoutbos blijft, waarbij er gewoon iedere winter gezaagd kan worden.
Het was op boerderij Nellesteijn een drukte van jewelste. Er was ook een activiteit gepland van vereniging Dolfijn, er waren bezoekers om lammetjes te kijken, kaas te kopen. Kortom: druk.
Wij begonnen even na tienen met de officiële inleiding, waarna we in het bos zelf de uitleg gaven.
We hadden van te voren afgesproken dat we i.v.m. de tijd de koffiepauze laten vervallen en de lunch  wat vervroegen naar 12 uur, en wie zie ik aan komen lopen?  Annemarie met een dienblad vol met koffie en paaseitjes.
De koffie kwam toch wel op een goed moment. Wanneer je nog nooit hebt geplant in de zware klei, dan is even uitrusten met een kopje koffie toch wel een verademing. Bij deze bedank ik Annemarie voor de heerlijke koffie. De pauze gaf mij de gelegenheid om het bekende verhaal te vertellen over het ontstaan van het Wassenaarse landschap. De vele Wassenaarders vonden dit bijzonder interessant  en kijken nu waarschijnlijk met andere ogen naar het Wassenaarse landschap.
Over wat we precies gingen doen: hoe graven we een gat ( taartpunt ), hoe werken de boombeschermers ( simpel ) en stokje er bij zetten ter markering gedurende de komende maanden.
Dit laatste bleek niet nodig omdat de zwarte boombeschermers later in het voorjaar tussen de brandnetels beter herkenbaar zijn dan de witte stokjes.
Rond 12 uur liepen we richting camping Maaldrift. In de kantine van de camping kregen alle deelnemers door ons of eigenlijk door het Oranje Fonds een lunch aangeboden bestaande uit soep en lekkere broodjes. Ik stel voor dat we komende winter iedere werkdag een subsidie aanvragen bij het Oranje Fonds. Na de lunch hebben we nog ruim een uur gewerkt en rond 14.30 uur stond alles erin en ging iedereen moe, maar zeker voldaan naar huis.
En wat gebeurt er de komende weken en maanden ? We zullen in ieder geval niet meer iedere zaterdag werken, maar we zullen ook tijdens het voorjaar / zomer niet helemaal stil zitten.
Zo zal er gemiddeld 1 zaterdag in de maand gewerkt worden om de ongewenste begroeiing rond de nieuwe aanplant verwijderen.
Er zullen in mei en juni 2 excursies door de polder en het bos georganiseerd worden ÉN wordt er aan de rand van het bos een Bijenhotel gemaakt.
Piet is hiermee al druk aan het knutselen. Zodra deze in de grond staat moet het op worden gevuld met allerlei materialen. Vooral hout waar gaatjes ingeboord moeten worden, maar ook kan de kast op worden gevuld met braam-, vlier-, brandnetelstelen en zelfs leem/klei.
Kortom, een nieuwe uitdaging. Zodra de kast staat stuurt Piet een mail rond om op een zaterdag of door de weeks te komen helpen.
Ik zal er de komende maanden weinig bij zijn omdat Dick Wallenburg en ik druk in de weer zijn om de weidevogelnesten te beschermen in de Boterhuispolder en de Zwanburgerpolder.

Vergeten jullie niet te reageren op de mail over het etentje ?

Groet,
Johan

zaterdag 3 maart 2018

Sprokkelwerk

                                                                                   Klik op deze link van dropbox voor meer foto's

Vandaag, 3 maart 2018, stond de werkdag van de groep WAN uit een mix van puinruimen, atletiek en discussie. 
Puinruimen: de afgezaagde delen uit de noodopslagplaats (de rand van het bos) verwijderen en zien te transporteren naar de ,,verwerkplaats,, Gelukkig had Johan de tractor met de aanhanger al klaar gezet zodat de diehards direct aan de (Wassenaarse)slag konden. Binnen de kortste keren lag er een flinke lading op de aanhanger. 
Dit was een deel van de atletieksessie. Het overgooien, werpen, doorgeven, op de aanhanger klauteren ( geef Peter effen een ,,kontje,,) vér springen over de -bevroren- sloot, het heen en weer geloop allemaal lichaamsbeweging wat je gratis meepikt! 
Na een kleine discussie over de makkelijkste plaats waar het te verwerken hout het beste kon worden gestapeld, was de eerste lading razendsnel van de aanhanger af en was zelfs de tweede lading in no time op de plaats van bestemming. Rond half één was ook deze klus weer tot een goed einde gebracht dankzij intensief overleg en jarenlange ervaring. 
Aanstaande zaterdag de bijenwerkdag met aanplanten van jonge boompjes. Meld je even bij Lydia aan voor deze dag, mede i.v.m. het bestellen van de lunch. 
Mailadres Lydia :   wissel@casema.nl   
en voor de makkelijkheid ons blogadres: https://groepwan.blogspot.nl/

Tot zaterdag rond 09.30 Uur!

Piet.