woensdag 15 juni 2016

Valkenjongen ringen

Woensdagavond.
Het ringen van de jonge valken staat op het programma. Rond 19.45 uur schuifelen 5 mannen en één jongeman het Ommedijkse bos in. Diverse gewas soorten staan minstens een meter hoog. (Nu begrijp je pas waarom het noodzakelijk is af en toe deze snelgroeiers te verwijderen rond de stobben). Onder de nestkast van de valken aangekomen schuiven we de ladder tegen de boom, nadat Maarten nog even een jonge kraai achtervolgd heeft. Johan klautert op de ladder en haalt vervolgens naar zijn zeggen vier valkenjongen uit de kast en stopt deze in zijn rugzak. Het ringen, wegen en lengte meten van de vleugels door Maarten verloopt in rap tempo.
Na het vierde jong verwondering bij Johan : ''Verrek er zit er nog een in mijn rugtas !'' Ook dit valkenjong wordt geringd,waarna alle jonge valken op de foto gaan. Daarna wordt de jonge kraai onder luid protest ook geringd, waarbij het ouderpaar in de lucht tevens hun afkeuring laten horen. Johan gaat nog even naar de oude stal in het weiland om een kerkuilen nest te controleren en wij gaan in de stal van de boerderij nog een paar zwaluw nesten bekijken, waarna we circa 21.00 uur huiswaarts keren.
    

                                                                                                                          Foto's
                                                                       

vrijdag 3 juni 2016

Brandnetelteam
Vandaag de tweede ronde in het Ommedijkse Bos van het brandnetelteam waarbij ook Arie acte de presence gaf. Nog voordat we de toegangspoort tot het bos doorgingen, zagen we al dat we beter machetes mee hadden kunnen nemen. Het zuidoostelijke gedeelte, waar de vele elzenzaailingen inmiddels anderhalf tot twee meter hoog staan, is veranderd in een haast ondoordringbare massa groen. Het looppad was nauwelijks terug te vinden! Op het gedeelte waar we afgelopen seizoen geknot hebben, zijn we de stobberonde nog eens gaan maken. Ondanks dat er drie weken terug onkruid verwijderd is, was er wederom op diverse plaatsen flinke opslag van o.a. kleefkruid en brandnetels. Tijdens de rondgang hebben we lopen zoeken naar de in de herfst geplante elzenzaailingen.
                                                              

Van de 25 tot 30 geplante jonge elzen hebben we er 5 of 6 terug gevonden die boven de brandnetels uit kwamen, de rest hopen we terug te vinden in het najaar. Dat er bosbewoners zijn die de jonge aanplant ook lusten is aan veel stobben te zien. Op vele plaatsen zijn de toppen- en op sommige plaatsen zelfs de bast weg geknaagd. De zwammen op diverse plaatsen groeien als kool en dat is niet zo'n goed vooruitzicht voor de dichtheid van het oostelijk bosperceel. Aan de andere kant : als er open ruimtes ontstaan, kan er meer variëteit in beplanting komen. 
Als laatste hebben we nog wat stobben ,,bevrijd,, op de noordoostpunt van het bos. Alle leden van de WAN een fijne vakantie toegewenst. Tot in september met de zakkenvullen- en de bijltjesdagen.

Tim, Arie en Piet