Weidevogels 18-1 Op één van onze werklocaties heeft de eigenaar van het gebied een zogenaamde zomerpomp met zonnepaneel geplaatst om het perceel deels onder water te zetten waardoor het als foerageergebied uiterst interessant wordt voor weidevogels.

1 opmerking: